Φιλοσοφία

Ο Γκραντ Μάστερ Γιάνγκ Τζουν συζητά την φιλοσοφία του Τάι Τσι Τσουάν

Συζήτηση για την Ενέργεια απόκρουσης. Έναρξη φόρμας 103 Πρώτες κινήσεις.

Αρχές Tai Chi

Συζήτηση για τις αρχές του Τάι Τσι Τσουάν. Σηκώστε το κεφάλι.

Γενική συζήτηση για τις τρείς πρώτες αρχές

Αρχές που αφορούν το σώμα (στάση)

Ξεχωρίζοντας το γεμάτο και το άδειο.

Συζήτηση για της αρχές που αφορούν το εσωτερικό και την συνεχή ενέργεια

Εκπαίδευση στη φόρμα

α. Σκούπισμα Γονάτου και Σπρώξιμο β. Χέρια παίζουν την πίπα

Ρολλάρισμα πίσω Πίεση και σπρώξιμο (Lu, Gi, An)

Γροθιά κάτω από τον αγκώνα από την φόρμα των 103 αρχή δεύτερου μέρους

Στάση τόξου & μετατόπιση.