Τι διδάσκεται

Στα Χανιά, στην αίθουσα ΟΝ (ΟΞΩ ΝΟΥΣ) στα Ταμπακαριά, παραδίδονται μαθήματα Τάι Τσι Τσουάν της οικογένειας Γιάνγκ, υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Τάι Τσι Τσουάν της Οικογένειας Γιάνγκ, και του επόμενου Γκράντ Μάστερ της οικογένειας Γιάνγκ, Γκραντ Μάστερ Γιάνγκ Τζουν.

Τα μαθήματα παραδίδει ο Κώστας Κοτσιφάκης ο οποίος είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της οικογένειας Γιανγκ (http://www.yangfamilytaichi.com/association/instructors/show.php?name=kostas-kotsifakis).

Ο Κώστας Κοτσιφάκης παρακολουθεί συνεχώς σεμινάρια Τάι Τσι Τσουάν της οικογένειας Γιάνγκ εδώ και επτά χρόνια, και είναι άμεσος μαθητής του Claudio Mingarini Τεχνικού διευθυντή της Ιταλίας στο Τάι Τσι Τσουάν της οικογένειας Γιάνγκ και σχεδόν αποκλειστικού συνεργάτη του Γκραντ Μάστερ Γιάνγκ Τζουν σε όλα τα σεμινάρια όπου παρευρίσκεται. Το 2007 στην παγκόσμια συνάντηση για το Τάι Τσι Τσουάν της οικογένειας Γιάνγκ, που έγινε στην Κίνα στην γενέτειρα του την πόλη Τάιγιουάν, συμφωνήθηκε η οργάνωση του πρώτου σεμιναρίου Τάι Τσι Τσουάν της οικογένειας Γιάνγκ από ένα μέλος της οικογένειας Γιάνγκ στην Ελλάδα το οποίο πραγματοποιήθηκε στα Χανιά της Κρήτης στις 5 έως 9 Σεπτεμβρίου 2008 και το οποίο οδήγησε ο Γκραντ Μάστερ Γιάνγκ Τζούν Πρόεδρος της Διεθνούς Οργάνωσης Τάι Τσι Τσουάν της Οικογένειας Γιάνγκ, και ο επόμενος Γκράντ Μάστερ του Τάι Τσι Τσουάν της Οικογένειας Γιάνγκ. Ο Γκραντ Μάστερ Γιάνγκ θα ξαναέρθει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Χανιά για να δώσει ένα νέο σεμινάριο στις 15 Οκτωβρίου 2009. Στο μάθημα διδάσκονται τεχνικές Τάι Τσι Τσουάν και Τσί Γκούνγκ καθώς και εφαρμογές. Με τον καιρό και καθώς το γκρούπ αποκτά εμπειρία, θα διδαχθούν και χέρια που σπρώχνουν (pushing hands), σπαθί και σπάθα. Όσoι θέλουν επίσης, θα μπορέσουν να εισέλθουν στο σύστημα βαθμολόγησης του Τάι Τσι Τσουάν της οικογένειας Γιάνγκ και να πάρουν ανάλογα πιστοποιητικά. Ο πρώτος μαθητής από τα Χανιά που πέρασε με επιτυχία το πρώτο επίπεδο το 2008 ήταν ο Γιάννης Κατσούλης.

ΦΟΡΜΑ 103

ΦΟΡΜΑ 16

ΕΠΙΔΕΙΞΗ KAI ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΠΟΥ ΣΠΡΩΧΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΣΤΕΡ ΓΙΑΝΓΚ ΤΖΟΥΝ (Μέρος 1).

ΕΠΙΔΕΙΞΗ KAI ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΠΟΥ ΣΠΡΩΧΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΣΤΕΡ ΓΙΑΝΓΚ ΤΖΟΥΝ (Μέρος 2).

ΜΑΣΤΕΡ ΓΙΑΝΓΚ ΤΖΟΥΝ. ΤΑΪ-ΓΟΥΑΝ

Εφόρμα Σπάθας 13 κινήσεων Οικογένειας Γιάνγκ

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΠΑΘΙΟΥ ΤΑΙ ΤΣΙ ΤΣΟΥΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΣΤΕΡ ΓΙΑΝΓΚ ΤΖΟΥΝ.